Zgłoszenie

Zgłoszenie  pdf.            Zgłoszenie  odt.

 

ZGŁOSZENIE

VI PIESZA ZIMÓWKA OPOCZYŃSKA NA 30 km
25.02.2023

imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………

rok urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………….

adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………..

nr tel / @ ………………………………………………………………………………………………………………………….

Zapoznałem się z regulaminem imprezy, zobowiązuję się do jego przestrzegania i biorę udział w marszu i całej imprezie na własną odpowiedzialność. Nie będę rościć sobie żadnych praw wobec organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych. W związku z RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych na czas imprezy, oraz publikację zdjęć w powiązaniu z imprezą.

Data ……………………….. Podpis …………………………………………..