Zgłoszenie

XXIV MARATON PIESZY zgloszenie odt  XXIV MARATON PIESZY zgloszenie pdf

ZGŁOSZENIE
XXIV MARATON PIESZY
NA 50 km
PO ZIEMI OPOCZYŃSKIEJ I OKOLICACH
29.06.2024

imię i nazwisko –

rok urodzenia –

e-mail/ tel –

rozm. Koszulki –

adres zamieszkania –

Zapoznałem się z regulaminem imprezy i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Biorę udział w maratonie na własną odpowiedzialność.
W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń lub wypadków nie będę rościć sobie żadnych praw do odszkodowania wobec organizatorów.

data podpis