Zgłoszenie

XXIII MARATON PIESZY zgloszenie odt        XXIII MARATON PIESZY zgloszenie pdf

 

ZGŁOSZENIE
XXIII MARATON PIESZY
NA 50 km
PO ZIEMI OPOCZYŃSKIEJ I OKOLICACH
29.07.2023

imię i nazwisko –

rok urodzenia –

e-mail/ tel –

rozm. Koszulki –

adres zamieszkania –

Zapoznałem się z regulaminem imprezy i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Biorę udział w maratonie na własną odpowiedzialność.
W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń lub wypadków nie będę rościć sobie żadnych praw do odszkodowania wobec organizatorów.

data podpis