Regulamin

XXIII maraton regulamin pdf              XXIII maraton regulamin

 

XXIII MARATON PIESZY NA 50 km
PO ZIEMI OPOCZYŃSKIEJ I OKOLICACH
29.07.2023 r
1. CEL IMPREZY
– poznanie piękna Ziemi Opoczyńskiej
– propagowanie turystyki i ruchu na świeżym powietrzu
– sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych w długodystansowej wędrówce
2. UCZESTNICTWO Maraton jest imprezą ogólnodostępną, organizowaną na zasadach koleżeńskich. Impreza ma charakter indywidualnej wędrówki turystyczno – rekreacyjnej a pokonanie trasy wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każdy, kto ukończył 18 lat.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie pod warunkiem pisemnej zgody prawnych opiekunów i sprawowania nad nimi opieki podczas całej imprezy.
Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie i biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy

3.START – META
Start i meta – Remiza Strażacka OSP Wąglany czynna od godz. 7:00 – 21:00 29.07.2023
Każdy uczestnik po weryfikacji otrzymuje pakiet startowy. O godz 8.00, po krótkiej odprawie, zbiorowej fotce i ostemplowaniu karty startowej, uczestnik będzie mógł wyruszyć na indywidualną wędrówkę.
50 km szlak oznaczony przez organizatora, w/g mapki i opisu na karcie startowej, poprowadzi do mety na miejscu startu w Wąglanach.

4. ZGŁOSZENIA
Formularze zgłoszeń i regulam można uzyskać na www.maratonopoczno.pl
Zgłoszenia przyjmowane drogą elektroniczną na e-mail maratonopo@gmail.com
od dnia 30. 06. 2023 do 07.07.2023. Wpisowe na cel samorealizacji imprezy w kwocie 100zł. należy wpłacić na nr konta 85 1020 3916 0000 0802 0059 8938 w tytule – składka na maraton, oraz imię i nazwisko. W zależności od ilości zgłoszeń możliwe wcześniejsze zamknięcie listy. Decyduje kolejność wpłaty wpisowego

Aktualne informacje na fb www.facebook.com/maraton.poziemiopoczynskiej/

Wszelkie informacje pod nr tel. organizatora 507 377 212 Krzysztof

5. ŚWIADCZENIA
Uczestnik, który dokona zgłoszenia w terminie i ukończy opoczyńską pięćdziesiątkę otrzymuje: – kartę startową z mapką trasy
– nr startowy
– dyplom uczestnictwa
– odcisk pieczęci i medal
– gorący posiłek i napoje na mecie
– możliwe też koszulki, lub inne niespodzianki
– obsługę na punktach kontrolnych
6. OBOWIĄZKI Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
– posiadania odpowiedniego ubioru i prowiantu
– umieszczenia nr startowego na widocznym miejscu
– przestrzegania przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony – środowiska
– powiadomienia organizatorów w razie rezygnacji z dalszego marszu
– stosowania się do postanowień organizatorów
– posiadanie dobrego humoru, zdrowia i cierpliwości
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Impreza nie ma charakteru sportowego i nie będzie prowadzona klasyfikacja za zajęte miejsca i czasy uzyskane na mecie a ukończenie marszu ma znaczenie honorowe.
– odświeżanie, wyżywienie i serwis na trasie we własnym zakresie
– impreza odbędzie się bez względu na pogodę
– uczestnik, który zrezygnuje z marszu na trasie, organizuje we własnym zakresie dojazd na
metę
– w razie wyjątkowo trudnych warunków trasa może być częściowo zmieniona
– w związku z RODO uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu na czas realizacji i do celów imprezy, oraz na publikację zdjęć
– interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów
– organizator zastrzega sobie możliwość zmian
ORGANIZATORZY

Komitet Organizacyjny
Nieformalny Klub Turystyki i Rekreacji ,, W STRONĘ SŁOŃCA”

Serdecznie zapraszamy i życzymy dobrej zabawy