Regulamin

XXI maraton regulamin        XXI maraton regulamin  pdf

XXI MARATON PIESZY NA 50 km

PO ZIEMI OPOCZYŃSKIEJ I OKOLICACH
07.08.2021 r

1. CEL IMPREZY
– poznanie piękna Ziemi Opoczyńskiej z innej, nocnej perspektywy
– propagowanie sportu, turystyki i ruchu na świeżym powietrzu
– sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych w nietypowych, nocnych
warunkach
2. UCZESTNICTWO
Impreza ma charakter indywidualnej wędrówki turystyczno – rekreacyjnej a pokonanie zimowej
trasy wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej.
Uczestnikiem może być każdy, kto ukończył 18 lat.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie pod warunkiem pisemnej zgody prawnych
opiekunów i sprawowania nad nimi opieki podczas całej imprezy.
Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie i biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy
3. ZBIÓRKA
Nie przewiduje się ogólnej zbiórki, odprawy i wspólnego startu. Bazą maratonu jest Remiza
Strażacka OSP Wąglany
4. START – META
Start indywidualny – Remiza Strażacka OSP Wąglany od godz. 18:00 – 20:00 07.08.2021
Każdy uczestnik po weryfikacji i otrzymaniu pakietu startowego będzie mógł wyruszyć w
dowolnym momencie na trasę, oznakowanym przez organizatora ok. 50 km. szlakiem do mety na
miejscu startu w Wąglanach. Opis trasy i mapkę każdy uczestnik otrzyma drogą elektroniczną.
Meta czynna od godz. 1:00 – 9:00 08.08.2021
5. ZGŁOSZENIA
Formularze zgłoszeń można uzyskać na www.maratonopoczno.pl
Zgłoszenia przyjmowane drogą pocztą elektroniczną na e-mail maratonopo@gmail.com
od dnia 13. 07. 2021 do 19.07.2021 włącznie. W e-mailu zwrotnym informacje o zapisie i
formie wpisowego 70 zł. W zależności od ilości zgłoszeń możliwe wcześniejsze zamknięcie listy.
Aktualne informacje na fb www.facebook.com/maraton.poziemiopoczynskiej/
Wszelkie informacje pod nr tel. organizatora 507 377 212 Krzysztof
6. ŚWIADCZENIA
Uczestnik, który dokona zgłoszenia w terminie i ukończy opoczyńską pięćdziesiątkę otrzymuje:
– kartę startową z mapką trasy drogą elektroniczną
– nr startowy
– dyplom uczestnictwa
– odcisk pieczęci i medal
– gorący posiłek i napoje na mecie
– możliwe też koszulki, lub inne niespodzianki
– obsługę na punktach kontrolnych
7. OBOWIĄZKI
Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
– posiadania odpowiedniego ubioru i prowiantu
– posiadania odpowiedniego ekwipunku tj; latarka z zapasem baterii, elementy odblaskowe
– przestrzegania przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony
środowiska
– powiadomienia organizatorów w razie rezygnacji z dalszego marszu
– stosowania się do postanowień organizatorów
– posiadanie dobrego humoru, zdrowia i cierpliwości
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Impreza nie ma charakteru sportowego i nie będzie prowadzona klasyfikacja za zajęte miejsca
i czasy uzyskane na mecie a ukończenie marszu ma znaczenie honorowe.
– odświeżanie, wyżywienie i serwis na trasie we własnym zakresie
– impreza odbędzie się bez względu na pogodę
– uczestnik, który zrezygnuje z marszu na trasie, organizuje we własnym zakresie dojazd na
metę
– w razie wyjątkowo trudnych warunków trasa może być częściowo zmieniona
– w związku z RODO uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu na czas realizacji i do celów imprezy, oraz na publikację zdjęć
– interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów
– organizator zastrzega sobie możliwość zmian
ORGANIZATORZY
Komitet Organizacyjny
Nieformalny Klub Turystyki i Rekreacji ,, W STRONĘ SŁOŃCA”
Serdecznie zapraszamy i życzymy dobrej zabawy