Regulamin

VI zimówka regulamin  pdf           VI zimówka regulamin  odt.

 

VI PIESZA ZIMÓWKA OPOCZYŃSKA NA 30 km

25.02.2023

REGULAMIN
1. CEL IMPREZY
– poznanie piękna Ziemi Opoczyńskiej
– propagowanie sportu, turystyki i ruchu na świeżym powietrzu
– sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych w warunkach zimowych
– dorzucenie cennych km do ,,Superpiechura Świętokrzyskiego”
2. UCZESTNICTWO Impreza ma charakter indywidualnej wędrówki turystyczno – rekreacyjnej a pokonanie zimowej trasy wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każdy, kto ukończył 18 lat.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie pod warunkiem pisemnej zgody prawnych opiekunów i sprawowania nad nimi opieki podczas całej imprezy.
Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie i biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy

3. BAZA IMPREZY
Remiza Strażacka OSP Wąglany – czynna od godz. 7.30 do 16.00 dnia 25.02.2023

4. START – META
Start – Remiza Strażacka OSP Wąglany 25.02.2023 ok godz. 8.30
Każdy uczestnik po weryfikacji, otrzymaniu numeru startowego i ostemplowaniu karty startowej, będzie mógł wyruszyć w dowolnym momencie na trasę, oznakowanym przez organizatora ok. 30 km. Szlakiem, do mety na miejscu startu w Wąglanach. Kartę startową z opisem trasy i mapką, każdy uczestnik otrzyma drogą elektroniczną.
Meta czynna od godz. 12.30 do 16.00.
5. ZGŁOSZENIA
Formularze zgłoszeń można pobrać na www.maratonopoczno.pl
Zgłoszenia przyjmowane będą pocztą elektroniczną na e-mail maratonopo@gmail.com
od dnia 27. 01. 2023 do 03.02.2023 włącznie. W e-mailu zwrotnym informacje o zapisie i formie wpisowego w wysokości 60 zł. W zależności od ilości zgłoszeń możliwe wcześniejsze zamknięcie listy.
Aktualne informacje na fb
www.facebook.com/maraton.poziemiopoczynskiej/
oraz www.maratonopoczno.pl

Wszelkie informacje pod nr tel. organizatora 507 377 212 Krzysztof

6. ŚWIADCZENIA
Uczestnik, który dokona zgłoszenia w terminie i ukończy Pieszą Zimówkę Opoczyńską otrzymuje: – kartę startową z mapką trasy
– dyplom uczestnictwa
– odcisk pieczęci i medal
– gorący posiłek i napoje na mecie
7. OBOWIĄZKI Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
– posiadania odpowiedniego ubioru, ekwipunku i prowiantu
– przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony środowiska
– powiadomienia organizatorów w razie rezygnacji z dalszego marszu
– stosowania się do postanowień organizatorów
– posiadanie dobrego humoru, zdrowia i cierpliwości
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Impreza nie ma charakteru sportowego i nie będzie prowadzona klasyfikacja za zajęte miejsca i czasy uzyskane na mecie a ukończenie marszu ma znaczenie honorowe.
– odświeżanie, wyżywienie i serwis na trasie we własnym zakresie, (po drodze sklepy)
– impreza odbędzie się bez względu na pogodę
– uczestnik, który zrezygnuje z marszu na trasie, organizuje we własnym zakresie dojazd na
metę
– w razie wyjątkowo trudnych warunków trasa może być częściowo zmieniona
– w związku z RODO uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu na czas realizacji i do celów imprezy, oraz na publikację zdjęć
– interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów
– organizator zastrzega sobie możliwość zmian

ORGANIZATORZY

Komitet Organizacyjny
Nieformalny Klub Turystyki i Rekreacji ,, W STRONĘ SŁOŃCA”

Serdecznie zapraszamy i życzymy dobrej zabawy