Regulamin

XXIV maraton regulamin odt             XXIV maraton regulamin pdf

XXIV MARATON PIESZY NA 50 km
PO ZIEMI OPOCZYŃSKIEJ I OKOLICACH
29.06.2024 r

1. CEL IMPREZY
– poznanie piękna Ziemi Opoczyńskiej
– propagowanie turystyki i ruchu na świeżym powietrzu
– sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych w długodystansowej wędrówce
2. UCZESTNICTWO Maraton jest imprezą ogólnodostępną, organizowaną na zasadach koleżeńskich. Impreza ma charakter indywidualnej wędrówki turystyczno – rekreacyjnej a pokonanie trasy wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każdy, kto ukończył 18 lat.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie pod warunkiem pisemnej zgody prawnych opiekunów i sprawowania nad nimi opieki podczas całej imprezy.
Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie i biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy

3.ZBIÓRKA – START – META
Zbiórka – Remiza Strażacka OSP Wąglany czynna od godz. 7:00 29.06.2024
Każdy uczestnik po weryfikacji otrzymuje pakiet startowy
O godz 7.30 Wyjazd autokarów na start, pod Szaniec Majora Hubala w Anielinie
Start – po krótkiej odprawie, zbiorowej fotce i ostemplowaniu karty startowej, uczestnik będzie mógł wyruszyć na indywidualną wędrówkę ok. godz. 8.30
50 km szlak, częściowo turystyczny, dalej oznakowany przez organizatora, w/g mapki i opisu prowadził będzie drogami leśnymi, polnymi, oraz asfaltowymi.
Meta – Remiza Strażacka OSP Wąglany. Czas zameldowania na mecie do godz. 21.00

4. ZGŁOSZENIA
Formularze zgłoszeń i regulamin można uzyskać na www.maratonopoczno.pl
Zgłoszenia przyjmowane drogą elektroniczną na e-mail maratonopo@gmail.com
od dnia 27. 05. 2024 do 03.06.2024. Wpisowe na cel samorealizacji imprezy w kwocie 120 zł. należy uiścić na nr konta 85 1020 3916 0000 0802 0059 8938 w tytule – „składka na maraton” oraz imię i nazwisko. W zależności od ilości zgłoszeń możliwe wcześniejsze zamknięcie listy. Decyduje kolejność wpłaty wpisowego. Aktualne informacje na fb www.facebook.commaraton.poziemiopoczynskiej/                                                                                                                                                                                                                                                                        Wszelkie informacje pod nr tel. organizatora 507 377 212 Krzysztof

5. ŚWIADCZENIA
Uczestnik, który dokona zgłoszenia w terminie i ukończy opoczyńską pięćdziesiątkę otrzymuje: – kartę startową z mapką trasy
– nr startowy
– dyplom uczestnictwa
– odcisk pieczęci i medal
– gorący posiłek i napoje na mecie
– możliwe też koszulki, lub inne niespodzianki
– obsługę na punktach kontrolnych
– przejazd na start, na trasie Wąglany – Anielin

6. OBOWIĄZKI Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
– posiadania odpowiedniego ubioru i prowiantu
– umieszczenia nr startowego na widocznym miejscu
– przestrzegania przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony – środowiska
– powiadomienia organizatorów w razie rezygnacji z dalszego marszu
– stosowania się do postanowień organizatorów
– posiadanie dobrego humoru, zdrowia i cierpliwości

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Impreza nie ma charakteru sportowego i nie będzie prowadzona klasyfikacja za zajęte miejsca i czasy uzyskane na mecie a ukończenie marszu ma znaczenie honorowe.
– odświeżanie, wyżywienie i serwis na trasie we własnym zakresie
– impreza odbędzie się bez względu na pogodę
– uczestnik, który zrezygnuje z marszu na trasie, organizuje we własnym zakresie dojazd na
metę
– w razie wyjątkowo trudnych warunków trasa może być częściowo zmieniona
– w związku z RODO uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu na czas realizacji i do celów imprezy, oraz na publikację zdjęć
– interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów
– organizator zastrzega sobie możliwość zmian

ORGANIZATORZY

Komitet Organizacyjny
Nieformalny Klub Turystyki i Rekreacji ,, W STRONĘ SŁOŃCA”

Serdecznie zapraszamy i życzymy dobrej zabawy