Regulamin

XXII maraton regulamin

XXII maraton regulamin  pdf

XXII MARATON PIESZY NA 50 km

PO ZIEMI OPOCZYŃSKIEJ I OKOLICACH

30.07.2022 r

1. CEL IMPREZY

– poznanie piękna Ziemi Opoczyńskiej

– propagowanie turystyki i ruchu na świeżym powietrzu

– sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych w długodystansowej wędrówce

2. UCZESTNICTWO Maraton jest imprezą ogólnodostępną, organizowaną na zasadach koleżeńskich. Impreza ma charakter indywidualnej wędrówki turystyczno – rekreacyjnej a pokonanie trasy wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każdy, kto ukończył 18 lat.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie pod warunkiem pisemnej zgody prawnych opiekunów i sprawowania nad nimi opieki podczas całej imprezy.

Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie i biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy

3.START – META

Start i meta – Remiza Strażacka OSP Wąglany czynna od godz. 7:00 – 21:00 30.07.2022

Każdy uczestnik po weryfikacji otrzymuje pakiet startowy. O godz 8.00, po krótkiej odprawie, zbiorowej fotce i ostemplowaniu karty startowej, uczestnik będzie mógł wyruszyć na indywidualną wędrówkę.

50 km szlak oznaczony przez organizatora, w/g mapki i opisu na karcie startowej, poprowadzi do mety na miejscu startu w Wąglanach.

4. ZGŁOSZENIA

Formularze zgłoszeń można uzyskać na www.maratonopoczno.pl

Zgłoszenia przyjmowane drogą elektroniczną na e-mail maratonopo@gmail.com

od dnia 30. 06. 2022 do 8.07.2022. W e-mailu zwrotnym informacje o zapisie i formie wpisowego na cel samorealizacji imprezy w kwocie 80 zł. W zależności od ilości zgłoszeń możliwe wcześniejsze zamknięcie listy.

Aktualne informacje na fb www.facebook.com/maraton.poziemiopoczynskiej/

Wszelkie informacje pod nr tel. organizatora 507 377 212 Krzysztof

5. ŚWIADCZENIA

Uczestnik, który dokona zgłoszenia w terminie i ukończy opoczyńską pięćdziesiątkę otrzymuje: – kartę startową z mapką trasy

– nr startowy

– dyplom uczestnictwa

– odcisk pieczęci i medal

– gorący posiłek i napoje na mecie

– możliwe też koszulki, lub inne niespodzianki

– obsługę na punktach kontrolnych

6. OBOWIĄZKI Każdy uczestnik zobowiązany jest do:

– posiadania odpowiedniego ubioru i prowiantu

– przestrzegania przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony środowiska

– powiadomienia organizatorów w razie rezygnacji z dalszego marszu

– stosowania się do postanowień organizatorów

– posiadanie dobrego humoru, zdrowia i cierpliwości

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Impreza nie ma charakteru sportowego i nie będzie prowadzona klasyfikacja za zajęte miejsca i czasy uzyskane na mecie a ukończenie marszu ma znaczenie honorowe.

– odświeżanie, wyżywienie i serwis na trasie we własnym zakresie

– impreza odbędzie się bez względu na pogodę

– uczestnik, który zrezygnuje z marszu na trasie, organizuje we własnym zakresie dojazd na

metę

– w razie wyjątkowo trudnych warunków trasa może być częściowo zmieniona

– w związku z RODO uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

zawartych w zgłoszeniu na czas realizacji i do celów imprezy, oraz na publikację zdjęć

– interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów

– organizator zastrzega sobie możliwość zmian

ORGANIZATORZY

Komitet Organizacyjny

Nieformalny Klub Turystyki i Rekreacji ,, W STRONĘ SŁOŃCA

Serdecznie zapraszamy i życzymy dobrej zabawy