Regulamin

V zimówka regulamin    V zimówka regulamin pdf

V PIESZA ZIMÓWKA OPOCZYŃSKA NA 30 km

12.03.2022

REGULAMIN
1. CEL IMPREZY
– poznanie piękna Ziemi Opoczyńskiej
– propagowanie sportu, turystyki i ruchu na świeżym powietrzu
– sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych w warunkach zimowych
2. UCZESTNICTWO Impreza ma charakter indywidualnej wędrówki turystyczno – rekreacyjnej a pokonanie zimowej trasy wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każdy, kto ukończył 18 lat.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie pod warunkiem pisemnej zgody prawnych opiekunów i sprawowania nad nimi opieki podczas całej imprezy.
Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie i biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy

3. ZBIÓRKA
W związku z sytuacją epidemiczną nie przewiduje się ogólnej zbiórki, odprawy i wspólnego startu.

4. START – META
Start indywidualny – Świetlica Wiejska Wąglany 12.03.2022 od godz. 8.30 do 9.30
Każdy uczestnik po weryfikacji i otrzymaniu pakietu startowego będzie mógł wyruszyć w dowolnym momencie na trasę, oznakowanym przez organizatora ok. 30 km. szlakiem do mety na
miejscu startu w Wąglanach. Opis trasy i mapkę każdy uczestnik otrzyma drogą elektroniczną.
Meta czynna od godz. 12.30 do 16.00.
5. ZGŁOSZENIA
Formularze zgłoszeń można pobrać na www.maratonopoczno.pl
Zgłoszenia przyjmowane będą pocztą elektroniczną na e-mail maratonopo@gmail.com
od dnia 17. 02. 2022 do 23.02.2022 włącznie. W e-mailu zwrotnym informacje o zapisie i formie wpisowego w wysokości 50 zł. W zależności od ilości zgłoszeń możliwe wcześniejsze zamknięcie listy.
Aktualne informacje na fb www.facebook.com/maraton.poziemiopoczynskiej/

Wszelkie informacje pod nr tel. organizatora 507 377 212 Krzysztof

6. ŚWIADCZENIA
Uczestnik, który dokona zgłoszenia w terminie i ukończy Pieszą Zimówkę Opoczyńską otrzymuje: – kartę startową z mapką trasy
– dyplom uczestnictwa
– odcisk pieczęci i medal
– gorący posiłek i napoje na mecie
7. OBOWIĄZKI Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
– posiadania odpowiedniego ubioru, ekwipunku i prowiantu
– przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony środowiska
– powiadomienia organizatorów w razie rezygnacji z dalszego marszu
– stosowania się do postanowień organizatorów
– posiadanie dobrego humoru, zdrowia i cierpliwości
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Impreza nie ma charakteru sportowego i nie będzie prowadzona klasyfikacja za zajęte miejsca i czasy uzyskane na mecie a ukończenie marszu ma znaczenie honorowe.
– odświeżanie, wyżywienie i serwis na trasie we własnym zakresie, (po drodze sklepy)
– impreza odbędzie się bez względu na pogodę
– uczestnik, który zrezygnuje z marszu na trasie, organizuje we własnym zakresie dojazd na
metę
– w razie wyjątkowo trudnych warunków trasa może być częściowo zmieniona
– w związku z RODO uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu na czas realizacji i do celów imprezy, oraz na publikację zdjęć
– interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów
– organizator zastrzega sobie możliwość zmian

ORGANIZATORZY

Komitet Organizacyjny
Nieformalny Klub Turystyki i Rekreacji ,, W STRONĘ SŁOŃCA”

Serdecznie zapraszamy i życzymy dobrej zabawy